Edukacja

Wszystkie programy dla wszystkich poziomów kształcenia przygotowano na podstawie rzeczywistych przekrojów glebowych, popartych dokumentacją filmową, fotograficzną, opisową i analityczną tworzących scenerię przebywania słuchacza w świecie gleb i środowisku przyrodniczym oraz krajobrazów, zróżnicowanych w skali Polski i Europy. Zajęcia prowadzą najlepsi specjaliści przedmiotu Uniwersytetu Rolniczego i zaproszeni goście.
 
Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb, Aleja 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: +48 12-662-53-91