O wystawie
Centrum Edukacji Gleboznawczej prezentuje 76 oryginalnych przekrojów glebowych, które ukazują charakterystyczne typy gleb stref klimatyczno-roślinnych kontynentu europejskiego w układzie przekrojowym północ-południe i wschód-zachód. Profile glebowe prezentowane w muzeum są oryginalnymi monolitami wypreparowanymi i utrwalonymi z plastrów gleby pobranych w różnych miejscach Europy. Uwidocznione w tych profilach procesy glebotwórcze, naturalna struktura, układ poszczególnych poziomów oraz szereg cech, przybliżą zwiedzającym wiedzę o środowisku glebowym tak istotnym dla funkcjonowania świata przyrody. Taka forma prezentacji gleby pozwala na przeniesienie jej w naturalnym układzie z terenu do pomieszczeń edukacyjnych, jest wyjątkowo efektowna, a równocześnie trwała. Monolity glebowe będą podstawową formą przekazu informacji dla osób zwiedzających nowopowstałe Muzeum Gleb. 

Wystawa pokazuje gleby występujące od strefy okołobiegunowej poprzez strefę borealną, umiarkowaną aż po strefę śródziemnomorską. W kierunku wschód – zachód prezentowane są gleby gorących obszarów półpustyń, stepu suchego, stepu kontynentalnego aż po strefę atlantycką na zachodnich krańcach Europy. Dużą część ekspozycji stanowią gleby z obszaru Polski reprezentujące niemal wszystkie typy gleb naszego kraju. Dopełnieniem każdego profilu glebowego jest dokumentacja fotograficzna i filmowa krajobrazu, w który wpisana jest dana gleba oraz ciekawostki dotyczące jej budowy, związków z roślinnością oraz pełnionych w środowisku funkcji. Wnikliwy zwiedzający znajdzie dodatkowe informacje o prezentowanych glebach korzystając z monitorów dotykowych. Ekspozycję zaprojektowano tak, żeby zachęcić widza do aktywnego uczestnictwa w odbiorze eksponatów i do systematycznego zwiedzania. 

 
Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb, Aleja 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: +48 12-662-53-91