Twórcy

Uniwersytet Rolniczy realizując projekt unijny „Dydaktyka i Badania ….” ogłosił w roku 2010 konkurs na zaprojektowanie ekspozycji wystawienniczej.  W postępowaniu konkursowym wyłoniono zespół 17 osobowy, który przedstawił projekt i zrealizował pracę pt. „Projekt ekspozycji wystawienniczej Centrum Edukacji Gleboznawczej (CEG) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.”

Autorami opracowania są:

Stanisław Brożek (lider projektu)
Maciej Zwydak
Tomasz Wanic
Piotr Gruba
Jarosław Lasota
Ewa Błońska
Michał Gąsiorek
Ryszard Mazurek
Paweł Nicia
Paweł Zadrożny
Tomasz Zaleski
Regina Głowacka
Bożena Dobroś
Agnieszka Wojciechowicz
Piotr Pacanowski
Tomasz Brożek
Maciej Klimowicz

Wymienione osoby to pracownicy Katedry Gleboznawstwa Leśnego na Wydziale Leśnym i Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także studenci informatyki.


Współpraca:

Sergey Goryachkin, Instytut Geografii, Rosyjska Akademia Nauk, Rosja
Marek Drewnik, Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Kacprzak, Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Andreas Lehman, Uniwersytet Hohenheim, Stuttgart, Niemcy 
Roman Truskavetsky, Ukraińska Akademia Nauk, Charkov, Ukraina
Stanislav Truskavetsky, Ukraińska Akademia Nauk, Charkov, Ukraina
Zsolt Vegvari, Park Narodowy Hortobagy, Debrecen, Węgry
Andrey Dolgikh, Instytut Geografii, Rosyjska Akademia Nauk, Rosja
Magno Ciro, Park Narodowy Gargano, Monte S. Angelo, Włochy

Oprawa graficzna:

Grzegorz Marciński, FUN ART – AG Reklamowa


 
Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb, Aleja 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: +48 12-662-53-91