Historia

Pierwsze wystawy monolitów gleb w Krakowie powstały na Wydziale Leśnym jako zestawy dydaktyczne we wczesnych latach 80’tych. Stanowiły one zarówno ciekawą pomoc dydaktyczną jak i nowatorską formę przekazu plastycznego o glebie, jej funkcjach, miejscu i roli w środowisku. W połączeniu z zainteresowaniem prezentacjami przyrodniczymi znalazło to oddźwięk w kolejnych wystawach dla Parków Narodowych, Leśnych Kompleksów Promocyjnych, Ośrodka Kultury Leśnej, licznych izb przyrodniczych nadleśnictw rozrzuconych po całej Polsce. Znaczącym wydarzeniem w promocji gleb i gleboznawstwa, z pomocą wystaw monolitów, był Kongres PTG w Lublinie w 1999 roku, gdzie prezentacja wykładu pt.”Popularyzacja gleboznawstwa – potrzeby i możliwości” została wydrukowana w czasopiśmie Acta Agrophysica, 2001, 50, s. 263-269. 

Kolejnym wydarzeniem ściśle związanym z promocją gleby w skali ogólnopolskiej było wydanie drukiem przez CILP pracy Atlas gleb leśnych Polski (Brożek S., Zwydak M.). Praca ta zawiera 173 udokumentowane analitycznie, opisowo i fotograficznie, wyselekcjonowane przekroje glebowe. Wszystkie fotografie w Atlasie są wykonane z monolitów gleb i stąd dobrze prezentują takie cechy jak struktura gleby, głębokość ukorzenienia. Na tle wszystkich istniejących opracowań w tym zakresie, zarówno w Polsce, jak i w Europie, praca ta jest niepowtarzalna. Atlas opublikowano w roku 2000 i doczekał się drugiego wydania w roku 2010.  Autorzy Atlasu zostali nagrodzeni prestiżowymi nagrodami, zespołową Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2004 oraz zespołową Nagrodą Naukową im. M. Oczapowskiego Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN w roku 2005. 

Dalsze prace nad przybliżeniem społeczeństwu gleby i funkcji zmierzały już do poszukiwań środków i miejsca na  zrealizowanie sprecyzowanych i zaprezentowanych na kongresie w Lublinie planów powstania Muzeum Gleb. Pierwszą sposobnością były nabory projektów w ramach postępowań przedakcesyjnych w latach 2004-2006 w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Zadanie o nazwie Centrum Edukacji Gleboznawczej zostało zgłoszone do konkursu przez Uniwersytet Rolniczy w ramach większego projektu „Modernizacja bazy naukowej i dydaktycznej Campusu II”. Projekt został pozytywnie oceniony, ale nie został zakwalifikowany do finansowania.

W roku 2006, po wejściu do Unii Europejskiej, środki na modernizację wyższych uczelni Małopolski przewidziano w programie Narodowego Planu Rozwoju (NPR 2007-13) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przedstawił projekt : „Dydaktyka i Badania - unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie służącej efektywnemu nauczaniu”, którego częścią było zadanie Centrum Edukacji Gleboznawczej. Postępowanie zakończyło się sukcesem i CEG został zrealizowany. 


 
Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb, Aleja 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: +48 12-662-53-91