Cel powstania

Najcenniejszym dziedzictwem ludzkości jest ZIEMIA, ROLA, GLEBA, zbyt często niszczona i dewastowana przez człowieka.  Jest ONA tak powszechna, że aż niezauważalna i pomijana w wielu działaniach na rzecz ochrony środowiska.


Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum  Gleb (CEG-MG) powstało z inicjatywy pasjonatów skupionych wokół Katedry Gleboznawstwa Leśnego i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Jest pierwszym w Polsce i jednym z niewielu w Europie miejsc profesjonalnie przygotowanym do  edukacji w zakresie gleboznawstwa. Celem powstania i funkcjonowania CEG-MG jest pokazanie zmienności gleb i ich funkcji w ekosystemie naturalnym i w życiu człowieka na kontynencie europejskim, ich różnorodnych właściwości, użytkowania wynikającego z właściwości jak również funkcji w kształtowaniu krajobrazu. Najważniejszą funkcją CEG-MG jest możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy o glebie z wykorzystaniem eksponatów, rzeczywistych przekrojów gleb, pokazujących warunki życia pod naszymi stopami.  Zajęcia te to przebywanie uczestników w „świecie gleb”.

 
Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb, Aleja 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: +48 12-662-53-91