Światowy Dzień Gleby - 5 grudnia 2016
środa, 25 stycznia 2017 09:11

W ramach obchodów Światowego Dnia Gleby 5 grudnia krakowscy gleboznawcy zaprosili do Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uczniów z krakowskich szkół podstawowych. Przybyło 150 uczniów reprezentujących 7 klas z czterech krakowskich szkół. Organizatorami byli krakowscy gleboznawcy na co dzień związani z Zakładem Gleboznawstwa Leśnego oraz Katedrą Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Zakładu Gleboznawstwa i Geografii Gleb z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielką rolę odegrali też studenci Koła Naukowego Leśników (Sekcje Gleboznawstwa i Siedliskoznawstwa Leśnego, Sekcja Edukacji Leśnej oraz Sekcja Dokumentacji Fotograficznej) oraz Koła Naukowego Rolników (Sekcja Ochrony Przyrody), którzy oprócz prowadzenia warsztatów zapewnili opiekę nad grupami uczniów.Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową przypinkę oraz owoce, a szkoły plakaty z ikonografikami FAO (w wersji polskiej), które posłużą jako pomoce dydaktyczne.

Pierwszym punktem obchodów było wspólne spotkanie na sali wykładowej, gdzie uczniowie zostali powitani przez krakowskich gleboznawców oraz Dziekana Wydziału Leśnego prof. dr hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego, który oficjalnie otworzył uroczystość. Następnie dr inż. Michał Gąsiorek opowiedział o krakowskich glebach co było zwieńczeniem części oficjalnej.

Następnie rozpoczęła się część warsztatowa. Uczestników rozdzielono na 5 grup. Każda z nich brała udział w pięciu warsztatach, zmiana grup na warsztatach odbywała się co 30 minut. Podczas warsztatów uczestnicy mogli się dowiedzieć oraz zobaczyć jakie organizmy żyją w glebie, jak wykorzystują glebę do budowania swoich nor lub gniazd. Jak określić uziarnienie gleby, zmierzyć pH czy wilgotność gleby. Mieli również okazję do zwiedzenia Muzeum Gleb, gdzie zobaczyli gleby z różnych miejsc w Europie. Brali też udział w akcji "zalajkuj glebę" czyli przybicie "piątki" dłonią, wcześniej zanurzoną w glebie, na okolicznościowym plakacie.

Obchody zostały objęte patronatem honorowym przez prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Patronat medialny sprawował portal TOPagrar Polska. Szczególne podziękowania składamy dla Dziekana Wydziału Leśnego prof. dr hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego oraz Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Andrzeja Lepiarczyka za wsparcie finansowe.


Organizatorzy: Piotr Pacanowski, Tomasz Zaleski, Piotr Gruba, Tomasz Wanic, Michał Gąsiorek, , Agnieszka Józefowska, Ewa Błońska, Jarosław Lasota, Bartłomiej Kajdas, Ryszard Mazurek, Marek Drewnik, Magdalena Frączek, doktoranci i studenci Kół Naukowych.


Tegoroczne obchody w Krakowie były organizowane po raz pierwszy i mamy nadzieję że będą się odbywać cyklicznie.


 
Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb, Aleja 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel.: +48 12-662-53-91